สติ๊กเกอร์ สติกเกอร์ Sticker ฉลากสินค้า
คลิกดูราคาสติกเกอร์ ได้เลย
Openhouse Printing
โรงพิมพ์ที่ทำให้คุณมากกว่างานพิมพ์
คือ การปฏิวัติงานพิมพ์แบบเดิมๆ ที่เคยมี
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
แต่เดิมที่ต้องพิมพ์เอกสารที่ใช้เวลาหลายวัน
ต้องพิมพ์จำนวนมากๆ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
ทำให้การจัดพิมพ์เอกสารเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถสั่งพิมพ์ จำนวนน้อยหรือมากก็ได้
แล้วแต่ความต้องการ ไม่มีการจำกัด
ใช้เวลาในการพิมพ์น้อยแต่คุณภาพดี
นอกจากนี้เรายังมีบริการสั่งงานผ่านโซเชียล
และเว็บไซต์ หรือ online printing ที่ทันสมัย

โปรโมชั่นประจำเดือน

สติกเกอร์ สติ๊กเกอร์ เริ่มต้นที่ 0.25 บาท
ติดแน่นทดนาน หมึกกันน้ำ พิมพ์สีอย่างดี สามารถตัดตามรูปทรงที่ต้องการ พร้อมด้วยเนื้องานที่สามารถปรับตามการใช้งานได้เลย
ใบปลิว แผ่นพับ
มีหลากหลายชนิกระดาษให้เลือกพิมพ์ หลากหลายขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
นามบัตร เริ่มต้น 1.2 บาทต่อดวง
มีหลากหลายชนิกระดาษในเลือกพิมพ์ เพื่อความเป็นมืออาชีพ และภาพลักษณ์ บ่งบอกความเป็นบริษัท ผ่านนามบัตร

ลูกค้าของเรา

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ผลงานของเรา